Traject integratieve kindercoaching (4-12 jr.)

Woensdagmiddag…. voor vele kinderen hét moment om met vriendjes en vriendinnetjes op pad te gaan. In de ochtendpauze worden de plannen al gemaakt. “Jij bij mij of ik bij jou?” klinkt het door de klas. En als de bel is gegaan, rennen de kinderen naar hun vader of moeder: “MAAAAM! ik wil spelen!!!” Zo gaat het voor de meesten, maar niet voor de jouwe. Aan de hangende schouders zie je al dat het WEER ZO’N OCHTEND was: een ochtend vol stress, spanning en onrust. De toets, die ellendige toets, maakt jouw kind bang om fouten te maken. Het lawaai in de klas leidt jouw kind af en het sluiten van vriendschappen gaat simpelweg niet van een leien dakje. Jouw kind heeft last van een onzeker gevoel, waardoor het regelmatig niet zichzelf is. Van binnen stralend, uniek en energiek, maar vaak verlamd door de overweldigende angst om het verkeerd te doen. En dit uit zich in frustratie, stilvallen, teruggetrokken gedrag en op momenten met dikke tranen van verdriet.

HOE ZOU HET ZIJN? Om een positieve verandering in gang te zetten op weg naar meer BALANS en ZELFVERTROUWEN voor jouw kind.

HOE ZOU HET ZIJN? Als je jouw kind hoort zeggen: "poeh, dat vind ik wel even spannend', en je vervolgens ziet dat jouw kind hiermee om kan gaan.

HOE ZOU HET ZIJN? Als jij weer kunt genieten met jouw kind en meer zelfvertrouwen hebt in jouw rol als ouder.

Hoe zou dat zijn?

Ik nodig je uit om dat te ontdekken met het traject integratieve kindercoaching waarin:

 • Jouw kind centraal staat tijdens de coachsessies.

 • Jij en jouw zorgen centraal staan tijdens de oudergesprekken.

KENMERKEN van het traject integratieve kindercoaching zijn:

De INTEGRATIEVE BENADERING waarin oog is voor alle delen van jouw kind - het gedrag, de emoties, het denken, de signalen van het lichaam, spiritualiteit, en het sociale deel. Alle delen van jouw kind zijn welkom, worden gehoord en geïntegreerd.

Het aanspreken van het ZELFHELEND VERMOGEN: het innerlijk vermogen tot heling en groei waar ieder kind over beschikt. Door op een gelijkwaardige manier hiermee af te stemmen, gaat jouw kind (on-)bewust aan de slag met het eigen proces om tot een oplossing te komen.

Een PROCESGERICHTE BEGELEIDING, waarin met spel en verkleden het beeldend vermogen van jouw kind wordt aangesproken. Ook wordt jouw kind begeleid naar het besef dat het niet een emotie - als verdrietig - is, maar een emotie - als verdriet - heeft. Deze differentiatie biedt grip. Verder wordt psycho-educatie ingezet om jouw kind te begeleiden in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Het traject integratieve kindercoaching kent de volgende onderdelen:

Kennismakingsgesprek

Gratis, vrijblijvend en 30 min. Tijdens deze kennismaking kun jij ervaren of je een klik hebt met mij en mijn aanpak. Je kunt vragen stellen om zo goed geïnformeerd het traject integratieve kindercoaching aan te gaan. Dit gesprek kan telefonisch of in Kinderpraktijk Geerteke plaatsvinden.

Intakegesprek

Gesprek met beide ouders, waarin dieper wordt ingegaan op de reden van aanmelding. Ter voorbereiding ontvang je een vragenlijst over de achtergrond van de aanmelding. Het gesprek duurt 60 min. en vindt plaats in Kinderpraktijk Geerteke. Jouw kind is hier niet bij aanwezig.

Coachsessies (5x)

  Vijf coachsessies waarin jouw kind aan de slag gaat met dat waar het last van heeft. De ervaringen en beleving van jouw kind staan hierin centraal. De sessies vinden wekelijks in Kinderpraktijk Geerteke plaats en duren 60 min. In principe zijn beide ouders tijdens de coachsessies niet aanwezig.

  Oudergesprek

  Gesprek met beide ouders waarin de voortgang van het traject en de veranderingen bespreken. Er is ruimte voor vragen en er zullen handvatten geboden worden voor het begeleiden van jouw kind in dat waar het last van heeft. Het oudergesprek duurt 60 min. en vindt plaats in Kinderpraktijk Geerteke. Jouw kind is hier niet bij aanwezig.

  Na het oudergesprek worden de coachsessies weer voortgezet. Dit kan in een blok van vijf sessies. Doorslaggevend bij het bepalen van het aantal sessies is wat jouw kind hierin aangeeft. Doorgaans zijn 8 tot max. 15 sessies voldoende voor een blijvende verandering.

  De kosten per intakegesprek, coachsessie en oudergesprek zijn € 60,-. Het eerste blok zoals dit is weergegeven, komt neer op een totaal van € 420,-.

  Ben je klaar voor deze positieve investering in meer balans en zelfvertrouwen? 

  Bel me voor een kennismaking! ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten.

  Geerteke 

  06-41275244 of info@kinderpraktijkgeerteke.nl

  Contact